Loading

Lisans Bitirme Projesi || Sağlıklı Bilgisayar Kullanım Sistemi


Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri olarak Furkan Arslan ve Volkan Şahin isimli arkadaşlarımla Görüntü İşleme ve Oyun Teknolojilerini kullanarak gerçekleştirdiğimiz “Sağlıklı Bilgisayar Kullanım Sistemi” adlı masa üstü uygulamasını 2014 yılı mezuniyet projesi olarak yapmış durumdayız. Projemizin özeti ve yaptığımız değerlendirme aşağıdaki gibidir.

 • Proje Özeti

Uzun süre bilgisayar kullanımına bağlı olarak aynı pozisyonda durulması, bilgisayar ile göz seviyesinin uyumsuzluğu, klavye ve farenin sağlık açısından yanlış kullanımı, bilgisayar kullanıcılarında ciddi rahatsızlıklara sebep olmaktadır. ABD iş istatistikleri bürosu verilerine göre, ofis çalışanlarında hastalıkların %64’ü bilgisayar kullanımı kaynaklıdır. Bu sorunun devlete maliyeti yıllık 20 milyar dolardır.

Projemiz bu sorun kaynaklı rahatsızlıklar ve bu rahatsızlıkları önleyici egzersizler hakkında kullanıcıları bilinçlendiren, çevrimdışı çalışan, egzersizleri oyunlaştırarak eğlenceli hale getiren, oyunlarda etkileşim için sıradan bir kamera dışında herhangi bir donanıma ihtiyaç duymayan, sağlıklı bilgisayar kullanımı sağlayan bir yazılım geliştirmektir. Böylece hastalıklara harcanan tedavi maliyetlerini düşürüp ülke ekonomisine katkı sağlarken iş veriminin de arttırılması hedeflenmektedir.

Sistem çalışmaya başladığı andan itibaren belirli aralıklarla kullanıcılara, bazı oyunlaştırılmış egzersizleri yapmasına yönelik bildirimler verir. Kullanıcının günde içmesi gereken su miktarını belirli aralıklarla içmesine yönelik yönlendirmesini yapar. Kullanıcının bilgisayar kullanım süreleri kaydedilerek, günlük çalışma saatleri grafiklerle desteklenmiş görsellerle sunulur.

Sistem gerçek zamanlı görüntü işleyebilmesi, fiziksel rahatsızlıkları önleyici egzersiz hareketlerini oyunlaştırarak eğlenceli hale getirmesi, kullanıcıya özel istatistiki bilgileri sunması ve bunları çevrim dışı olarak gerçekleştirmesi özelliklerini barındırması bakımından literatürdeki bilgisayar takip programlarından ayrılmaktadır.

 • Değerlendirme

Gerçekleştirdiğimiz yazılım projesinde 2 adet etkileşimli, 3 adet etkileşimsiz olmak üzere 5 adet egzersiz bulunmaktadır. Etkileşimli olarak yapılan kol, bilek ve omuz egzersizleri olan “Balon Patlatma” ve “Elma Toplama” oyunu;

 • Sade arayüzü ve kolay kullanımı,
 • Sıradan bir kamera dışında herhangi bir donanıma ihtiyaç duymaması,
 • İşlemci gücü ve ekran kartı özelliklerinden bağımsız olarak her türlü bilgisayarda kullanılabilmesi,

Gibi nedenlerden dolayı kullanıcıların istekle oynayacağını ve çevrelerindekilere yapacakları tavsiyelerle yazılımın kullanıcı sayısının hızla artacağını düşünmekteyiz.

Yazılımın sunduğu bir diğer işlevsellik olan bilgisayar kullanım sürelerini kaydetme özelliği, ofis çalışanlarının yazılımdan aldığı verilere göre ileriye dönük plan yapmasına olanak sağlayacaktır. Bu işlevselliği aileler çocuklarının bilgisayar kullanım süresini kontrol altında tutmak için de kullanabilecektir.

Yazılımın bu sürümündeki işlevselliklerine ek olarak ar-ge çalışması yaparak yazılımı geliştirilmeye devam edilecektir. Önümüzdeki süreçlerde etkileşimsiz yapılan egzersizler etkileşimli yapılacak hale getirilecek yani oyun sayısı artırılacaktır. Bunlara ek ekran kilitleme, geçmişe yönelik otomatik ayrıntılı çalışma raporları çıkarma gibi eklentiler geliştirilecektir.

 • Project Team

Takım Üyesi

Görev

 a Ebubekir Güler: http://www.ebubekirguler.com/

 • Design Of Image Processing Unit
 • Implementing Image Processing Unit
 • Testing Image Processing Unit
 b Furkan Arslan: http://tr.linkedin.com/pub/furkan-arslan/36/1b1/264

 • Design Of Desktop Application
 • Implementing Desktop Application
 • Testing Desktop Application

 

 c Volkan Şahin: http://www.volkansahin.net/

 • Design of User Interfaces
 • Design Of Game Unit
 • Implementing Game Unit
 • Testing Game Unit


As Hacettepe University students who are Ebubekir Güler, Furkan Arslan, Volkan Şahin, we implemented an Windows desktop application using “Image Processing” and “Game Programming” which name is “Healty Computer Using System”. The summary of Project and our assessment are indicated below.”

 • Summary Of Project

During the long computer using, computer users have serious health problems because of mismatch level between computer and user’s eyes, sitting wrong position long time, wrong using keyboard and mouse. According to Bureau of Labor Statistics, wrong using computer constitutes 64% of health problem of Bureau labor. The cost of this problem is about 20 billion dollars.

“Healty Computer Using System” aims to raise awareness of users about egzercises which prevent these illness. It supports offline run and it does not need any hardware except common camera for making interaction with games. Thanks to “Sağlık Bekçisi”, the cost of cure the disease reduces and labor productivity increases.

The program periodically gives notices to make egzercises which are gamifacition and drink water as soon as the program run. Besides, it measures and saves the time of using computer and it tenders this information as visuals prometed with graphs.

The program process image real time. It make egzercises as gamification. It tenders statistic information of users. It runs offline. Thanks to these specifications, “Sağlık Bekçisi” becomes different from other tracking programs.

 • Assessment

In Implemented Project, there are five egzercises; two of them are interactive and three of them detached.The interactive egzercises are “Apple Hunt” and “Ballon Boom”. They have arm, shoulder and wrist egzercises.Specifications of them are as follows:

 • Simple interface and easy to use.
 • Do not need any hardware except simple camera to capture for interactive egzercise
 • Works every computer no matter how cpu or video card are strong

Since these specifications, we expect that users play game as willing, and with advising number of users increase fast.

The other specification of our system is that program measures and saves times of computer using. Office workers can make study plans according to datas which are gived by program. Furthermore parents keep down time of children computer using with these datas.

 • Project Team

Takım Üyesi

Görev

 a Ebubekir Güler: http://www.ebubekirguler.com/

 • Design Of Image Processing Unit
 • Implementing Image Processing Unit
 • Testing Image Processing Unit
 b Furkan Arslan: http://tr.linkedin.com/pub/furkan-arslan/36/1b1/264

 • Design Of Desktop Application
 • Implementing Desktop Application
 • Testing Desktop Application

 

 c Volkan Şahin: http://www.volkansahin.net/

 • Design of User Interfaces
 • Design Of Game Unit
 • Implementing Game Unit
 • Testing Game Unit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *