Loading

PERSONAL SOFTWARE PROCESS

Günümüzde yazılım askeri, finans, yönetim sistemleri gibi çok kritik alanları yönetir hale gelmiştir. Ve geçmişten günümüze yazılım projelerinin hem boyutu, hem maliyeti hem de projede görev alan insan sayısı aşırı miktarda artmıştır.

Projelerin bütçeleri ve çalışan kişi sayıları artmasına rağmen başarılı olan proje sayısı buna ters bir oranda düşmüştür. Bu düşüşün altında yatan sebeplerin bazıları şunlardır:

 1. Proje öncesi anlaşılan proje tamamlama süresi proje için gerekli gerçek süre ile örtüşmemektedir.
 2. Projenin boyutu arttıkça yönetimi zorlaşmaktadır. Bu zorluğun altındaki en önemli sorun yeterince düzgün planlama yapılmamasıdır.
 3. Proje boyutu arttıkça kaliteyi sağlamak zorlaşır.
 4. Geliştirme süreci boyunca ekipler motive edici ve sorun çözme kabiliyeti ile iletişimi kuvvetli takım liderlerine ihtiyaç duyarlar. Yeterince takım liderine sahip olmayan projelerin batma riski büyüktür.

pspYazi1_graph1  pspYazi1_graph3

Tüm bu durumların önüne geçmek için yazılımın maliyeti, ölçeklenebilirliği ve kalitesi üzerine çalışmalar artırılmış ve ortaya sadece çalışan bir ürün çıkarmak yerine bu özellikleri başarımı artıracak seviyede tutan ürün çıkarmak daha önemli hale gelmiştir. Bu amaçla tanımlı fonksiyonel süreçleri geliştiricilere sunan “Team Software Process(TSP)”  öne çıkmıştır. TSP’de takım üyelerinin bazı bilgi ve yetenekleri kazandığı var sayılır. Bireyler TSP’de gerekli bu özellikleri de “Personal Software Process(PSP)”  ile kazanır.

PSP proje yönetimi için gerekli yeteneklerin nasıl kazanılacağını gösteren tanımlı süreçlerdir. PSP kişilere:

 • Sürdürülebilir, kesin ve açık plan yapma
 • Çalışma performansını ölçme ve izleme
 • Ölçülen performansı artırıcı işlemler yapma
 • En az hata ile çalışma

Gibi yetenekleri kazandırır.

PSP üç ana adımdan oluşur. Bunlar PSP0, PSP1 ve PSP2’dir.

 • PSP0’da performans analizi için gerekli bilgiler toplanır. Bu bilgiler zaman, hata ve hata türü kayıtlarından oluşur
 • PSP1’de ölçülen performans analiz edilir ve sonraki yapılan işlerin planında ve tahmininde kullanılır
 • PSP2’de yapılan hataları ortadan kaldırmak ve performansımızı artırmak için çalışmalar yapılır.

Bu üç adımı başarıyla tamamlayan kişilerde plan ve süre tahmin yeteneklerinde artış sağlanmış,  test süreci kısalmış ve üretkenliğin artmış olduğu SEI(Software Engineering Institute) tarafından 30.000 adet yazılan programda kanıtlanmıştır. Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere PSP0 düzeyinde tahmin doğruluk oranı +50 ile -100 arasında dağılmışken, PSP2 sonrası bu oran +50 ile -50 arasında toplanma başarısı göstermiştir.

pspYazi1_graph4     pspYazi1_graph2

 

Kaynaklar:

 • W. S. Humpherey, PSP A Self-Improvement Process for Software Engineers
 • The Software Engineering Institute (SEI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *