Loading

PSP İLE SÜREÇ ÖLÇÜMÜ

PSP proje yönetimi için gerekli yeteneklerin nasıl kazanılacağını gösteren tanımlı süreçlerdir. PSP kişilere:

  • Sürdürülebilir, kesin ve açık plan yapma
  • Çalışma performansını ölçme ve izleme
  • Ölçülen performansı artırıcı işlemler yapma
  • En az hata ile çalışma

Gibi yetenekleri kazandırır ve kişisel performansımızı artırır. PSP, kişisel performansımızı artışını sağlamak, izlemek ve kontrol etmek için bazı verilere ihtiyaç vardır. PSP bu verileri yazılım geliştirme sırasında üç süreci ölçerek elde eder. Bunların ne tür veriler olduğu ve ölçmemizdeki amaçların ne olduğu aşağıda açıklanmıştır.

  1. Yazılımın büyüklüğü:

PSP’ye girişin ilk bölümünde yazdığımız her bir fazın büyüklüğünü ölçüp kaydederiz ve ilk performans değerlerimizi elde ederiz. Büyüklük ölçüm verilerini sonraki projelerde planlama aşamasında kullanarak bitmiş ürünün tahmini boyutunu kestirmeye çalışırız.

Boyut büyüklüğü için ölçeceğimiz yapılara veri tabanı elemanları, kodun satır sayısı, fonksiyon noktaları gibi yapılar örnek verilebilir. Örneklerde de görüldüğü gibi ölçüm kullanılan dile, tasarıma ve geliştirme pratiklerine göre değişiklik göstermektedir. Bu yüzden her yapıyı ayrı düşünmek ve ölçme işlemini o yapıya özel yapma durumundayız.

  1. Her faz başına harcanan zaman:

Geliştirdiğimiz her bir fazda harcadığımız zamanı ölçeriz. Daha sonraki projelerde bu ölçüm verilerini kullanarak ürün geliştirmek için gerekli tahmini toplam zamanı kestirmeye çalışırız. Böylece proje başında müşteriyle yapacağımız süre anlaşmasına elimiz dolu gitmiş oluruz ve proje için gerekli gerçek zamana yakın süre talep ederiz. Proje zaman aşımı sorununu ortadan kaldırmaya yönelik çalışma yapmış oluruz. Ayrıca zaman verileri proje takvimi oluşturmada da bize yardımcı olur.

  1. Her fazda bulunan hata sayısı:

Software Engineering Institute(SEI) araştırmalarına göre yazılım projelerinde harcanan zamanın % 50’ si test sürecine gitmektedir. Böyle büyük bir zamanın kaybına neden olan hatalar hakkında araştırma yapmak zorunlu hale gelmiştir. Bu amaçla geliştirme sırasında;

  • Hangi tür hatalar yapıldığını tespit edip sınıflandırmalıyız.
  • Sınıflandırdığımız hataların sayılarını kaydetmeliyiz
  • Hatanın çözümü için harcadığımız zamanı ölçerek planlanan süreden ne kadar bir zaman sarkacağı tahmini için kullanmalıyız.

Yaptığımız hataları kaydedip kendimizi tanımaya çalışıyoruz. En çok ne tür hatalar yapıyoruz ve bu hataların önüne geçmek için ne gibi çalışmalar yapmamız gerektiğini bulmaya çalışıyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *