Loading

Servlet İle Web Servis Kurulumu

Aşağıda 2013-2013 Bahar Döneminde Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BBM488 Web Servisler Laboratuvarı adlı derste verilen 3. ödev ve ödevin çözümünden bahsedilmiştir. Yazı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ödevin kapsamından bahsedilmiş, ikinci bölümde ise kaynak kodların ulaşım adresi verilmiştir.

1.  Ödev Kapsamı

1.1.  Temel Web Servis Ödevi

  • Ödev Konusu: Web Servis Temelleri
  • Asistanlar: Öner BARUT, Alaettin UÇAN
  • Alınan Not: 100/100

1.2.  Gerçekleştirim Ortamı

Geliştirilecek web servisin ve istemci uygulamanın Eclipse platformu üzerinde Java ile gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Ödevde basit bir servisin geliştirilmesi hedeflendiği için WSDL, SOAP benzeri güncel web servis teknolojilerinin kullanılmaması bunların yerine HTTP protokolü üzerinden XML paketlerinin ileti olarak gönderildiği bir sistem oluşturulması gerekmektedir. Hem web servis tarafında hem de istemci uygulama tarafında XML paketlerinin yorumlanması ve oluşturulması için karakter dizisi işlemleri yerine XML Parser kullanılması zorunludur. Ayrıca web servisin sunucu üzerinde bir Servlet aracılığıyla sunulması gerekmektedir.

1.3.  Ödev Tanımı

Web servislerin çalışma mantığının anlaşılmasının hedeflendiği bu ödevde öğrenci işleri veritabanının öğrenci tablosu üzerinde CRUD(create, read, update, delete) işlemleri yapan basit bir web servis gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Web servis yerel makine üzerinde kurulu bir sunucuda çalışarak HTTP protokolü ile gelen istemleri dinler durumda bulunacaktır. Web servis gelen XML paketlerini yorumlayarak istemin gerektirdiği işlemi yapacak ve cevabı yine XML paketi halinde istemciye gönderecektir.

Oluşturulan web servis ile iletişime geçerek web servisin özelliklerini kullanan küçük bir istemci uygulama yazılması gerekmektedir. Bu uygulama verilen bir girdi kütüğündeki CRUD komutlarını okuyarak gerekli XML paketini oluşturup HTTP protokolü ile web servise istem olarak gönderecektir. İstem sonucu dönen XML paketi halindeki cevapları da benzer şekilde yorumlayarak çıktı kütüğüne yazacaktır.

2.  Kaynak Kod Ulaşım Adresi

2.1.  Adresler:

1.1.  Çalıştırma Adımları

 

  1. Apache Tomcat ve eclipse bilgisayara kurulur.
  2. Eclipse ile dinamik web projesi oluşturup Tomcat runtime olarak seçilir.
  3. WebService ve client isimli kütükler oluşturulup ve sınıflar bu kütüklere atılır.
  4. Input dosyasının yolu 1. Argüman, output dosyasının yolu 2. Argüman olarak verilir.
  5. webService.java server üzerinde çalıştırılır.
  6. Main.java java uygulaması olarak çalıştırılır.

webService

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *